IT infraštruktúra


Návrh a budovanie dostupnej, bezpečnej a flexibilnej infraštruktúry.

  • dodávky hardvéru
  • konsolidácia
  • networking
  • servis